Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Aktualności / Równać szanse ponownie w Konarzycach


Równać szanse w Konarzycach

„Równać szanse” ponownie w Konarzycach

Ledwie zakończyliśmy projekt „Równać Szanse 2018”, a tu otrzymaliśmy informację o pozyskaniu funduszy na działania w kolejnej edycji tego programu. Tym razem to młodzi mieszkańcy Konarzyc przyczynili się do powstania koncepcji projektu odnowy altanki znajdującej się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach i przy Filii w Konarzycach Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2019” prowadzonego w całej Polsce przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Razem możemy więcej czyli młodzież z Konarzyc w akcji II

Nasza propozycja skierowana jest do młodych w wieku od 13 do 19 lat z Konarzyc i okolicznych małych miejscowości. W ramach projektu przewidziano odnowienie miejscowej altanki, a wszelkie prace remontowe będą wynikiem pomysłów, możliwości i pracy samych młodych mieszkańców Konarzyc. To oni zdecydują o zakresie prac, niezbędnym sprzęcie i materiałach potrzebnych przy remoncie, i - co najważniejsze - sami młodzi wykonają wszelkie prace czyszczeniowo-remontowe.

Poprzedni projekt zainteresował naszą młodzież pracami fotograficznymi. Dlatego w tym roku dodatkowo planowane jest samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie przez młodych wystawy fotograficznej, oczywiście z wykorzystaniem zdjęć robionych przez naszych artystów. Pomocne będzie też uczestnictwo w planowanych warsztatach fotograficznych, gdyż to pozwoli uczestnikom zdobyć podstawową wiedzę nt. fotografii i przygotować się do zorganizowania własnej wystawy.

W ramach programu planowany jest zakup aparatu fotograficznego, z którego młodzi będą korzystać również po zakończeniu projektu. Ponadto fundusze przeznaczone będą głównie na zakup środków i materiałów niezbędnych przy prowadzeniu prac remontowych i do zorganizowania wystawy.

Co znaczy projekt „Równać szanse”?

Celem Programu „Równać szanse” jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Początkowo w ramach programu skupiano się na działaniach edukacyjnych, niemniej z czasem zaobserwowano, że w dzisiejszej rzeczywistości ważniejsze staje się kształtowanie innych kompetencji. I tak od kilku lat realizowane projekty nastawione są na umożliwienie młodemu człowiekowi sprawdzenie samego siebie, poznanie swoich mocnych i słabych stron, kształcenie umiejętności pracy w grupie i umocnienie wiary we własne siły, a także zmotywowanie do uczestnictwa w wyznaczaniu celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji.

Projekt ten realizowany jest już od wielu lat i wzięły w nim udział tysiące młodych osób z całej Polski. A w tym roku ponownie młodzież z naszej miejscowości dołączy do tego grona.

Więcej informacji na stronie: Równać szanse.

Jakieś korzyści?

Bezpośrednimi efektami projektu będą: wyczyszczona i odnowiona altanka i zdjęcia (wydrukowane w dużym formacie)zaprezentowane w trakcie wystawy (maj/czerwiec 2020), a także wzrost kompetencji interpersonalnych i organizacyjnych - gdyż to sami młodzi ludzie bedą motorem tego projektu.

Konarzyce, 1.01.2020 r.


WARTO ZOBACZYĆ


Pszczoły

Angielski dla początkujących